Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Trong 2 ngày 4 và 5/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, học tập 5 chuyên đề trọng tâm, gồm: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên; công tác phụ trách Đội, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác quốc tế thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị. Đồng thời, giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cán bộ Tỉnh đoàn dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: L.Thi

Thông qua hội nghị nhằm giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới, quan trọng trong các văn kiện Đại hội, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết và tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đã đề ra.