Đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 659/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật (NKT), NKT có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Mục tiêu Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực người làm công tác TGPL; nâng cao chất lượng, hiệu quả vụ việc TGPL đối với NKT thuộc diện được TGPL nói chung, NKT có khó khăn về tài chính nói riêng. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đảm bảo NKT, NKT có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện truyền thông về hoạt động TGPL và quyền được TGPL của NKT, NKT có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác. Lồng ghép việc truyền thông về hoạt động TGPL và quyền được TGPL của NKT với các chương trình, đề án khác phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, tập trung các xã, phường, thị trấn nơi NKT sinh sống... Tổ chức các hoạt động truyền thông về TGPL trong dịp kỷ niệm Ngày NKT Việt Nam (18/4) và Ngày quốc tế NKT (3/12) bằng các hình thức thích hợp.

Cùng với đó, thực hiện vụ việc TGPL cho NKT, NKT có khó khăn về tài chính, nhất là vụ việc TGPL tham gia tố tụng. Chú trọng thực hiện vụ việc TGPL mà NKT là bị hại trong các vụ án hình sự, bị đơn trong các vụ án dân sự, hành chính và là nạn nhân trong các vụ việc bị bạo lực, bạo hành, mua bán, bảo đảm 100% NKT thuộc đối tượng được TGPL được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí khi có yêu cầu.

Biên soạn và phát hành các ấn phẩm với nhiều hình thức có nội dung về chính sách TGPL và quyền được TGPL của NKT, NKT có khó khăn về tài chính. Phối hợp với Cục THPL tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người thực hiện TGPL về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ TGPL theo từng lĩnh vực cho NKT, NKT có khó khăn về tài chính. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách TGPL cho NKT, NKT có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh...