“Lễ ăn mừng đầu lúa mới của người Raglai” được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Ngày 2/2/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 149/QĐ-BVHTTDL công nhận đưa tập quán xã hội và tín ngưỡng “Lễ ăn mừng đầu lúa mới của người Raglai”, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vào Danh mục di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể quốc gia.

“Lễ ăn mừng đầu lúa mới của người Raglai” là một trong những lễ hội nằm trong hệ thống lễ nghi nông nghiệp của người Raglai trên địa bàn tỉnh. Lễ hội được tổ chức nhằm đánh dấu kết thúc một chu kỳ sản xuất, tạ ơn thần linh đã ban cho vụ mùa vừa qua tươi tốt, bội thu; đồng thời, cầu mong thần linh tiếp tục ban cho những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống và vụ mùa sắp tới.

Lễ hội thường diễn ra vào tháng 3, tháng 4 âm lịch sau khi đã thu hoạch vụ mùa sản xuất trong năm, các nghi lễ được tổ chức trong thời gian 3 ngày. Lễ hội thường được tổ chức theo chu kỳ 5 năm/lần. Trường hợp dòng tộc chưa đủ điều kiện sẽ tổ chức theo chu kỳ 7 năm hoặc 10 năm/lần. Trong những ngày diễn ra lễ hội, bên cạnh các nghi lễ theo tín ngưỡng truyền thống còn có nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí, giao lưu, thăm hỏi của bà con trong dòng tộc cũng như của cộng đồng người Raglai ở các làng lân cận trong khu vực.

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND các cấp nơi có DSVH phi vật thể được đưa vào Danh mục DSVH phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về DSVH.