Tọa đàm Ngày Thơ Việt Nam năm 2023

Ngày 4/2, Chi hội Văn học thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức tọa đàm Ngày Thơ Việt Nam năm 2023. Buổi tọa đàm được đông đảo hội viên tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng sáng tác, phê bình văn học trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, các hội viên văn học, nhạc sĩ có tác phẩm phổ thơ trao đổi nhiều ý kiến đóng góp trong việc nâng cao chất lượng sáng tác, tác phẩm văn học mang hơi thở cuộc sống, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tỉnh nhà. Các hội viên tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung đưa Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vào đời sống văn học nghệ thuật tỉnh nhà.

Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tham dự buổi tọa đàm Ngày Thơ Việt Nam năm 2023.