Thành lập Hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc

Ngày 3/2, Ban Sáng lập hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã SX, TM &DV gốm Chăm Bàu Trúc . Đến dự hội nghị có lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh, lãnh đạo UBND huyện.

Hợp tác xã SX, TM&DV gốm Bàu Trúc Chăm Bàu Trúc được thành lập với 7 thành viên, vốn điều lệ 800 triệu đồng; địa chỉ trụ sở chính đặt tại khu phố Bàu Trúc, thị trấn Phước dân (Ninh Phước). Ngành nghề, sản xuất kinh doanh của hợp tác xã bao gồm: Chế tác, kinh doanh, xuất khẩu gốm Bàu Trúc; dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ cung ứng nguyên liệu làm gốm; dịch vụ du lịch làng nghề và các dịch vụ ngành nghề khác.

Liên minh hợp tác xã tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Ninh Phước tặng hoa chúc mừng.

Hớp tác xã được thành lập với mục tiêu xây dựng và phát triển bền vững sản phẩm gốm Chăm, mở mang thêm ngành nghề dịch vụ mới. Qua đó, tạo việc làm cho thành viên, hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; tìm thị trường xuất khẩu và từ đó tạo việc làm cho nhiều hộ sản xuất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu Hội đồng quản trị, kiểm soát viên. Kết quả, Ông Vạn Quan Phú Đoan được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hớp tác xã SX, TM&DV gốm chăm Bàu Trúc.