Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho các thành phần kinh tế để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp (DN), đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) bền vững.

PCI là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành phố về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển DN. Chỉ số PCI cũng phản ánh về phát triển kinh tế tư nhân, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế. Theo kết quả công bố PCI gần đây nhất của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỉnh Ninh Thuận đạt 62,23 điểm, giảm 1,21 điểm, giảm thứ hạng 17 bậc so với năm trước, xếp hạng 49/63 tỉnh, thành phố và nằm trong nhóm các tỉnh có kết quả điều hành kinh tế trung bình. Trong 10 chỉ số thành phần, Ninh Thuận có 6 chỉ số giảm điểm số và thứ hạng, 4 chỉ số tăng điểm, tăng hạng so với trước (tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, đào tạo lao động và thiết chế pháp lý). Qua đó cho thấy tốc độ cải thiện các chỉ số còn chậm, không đồng đều và thiếu ổn định. Dù vậy, không thể phủ nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đồng lòng vượt khó trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết hồ sơ kịp thời cho người dân. Ảnh: Anh Tuấn

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), nhằm cải thiện chỉ số PCI, nhất là những chỉ số thành phần về cạnh tranh bình đẳng và chỉ số về chi phí gia nhập thị trường thời gian qua, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường tính công khai minh bạch, công bằng trong xét chọn các nhà đầu tư, công tác đấu thầu; kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn cho DN; chủ động cung cấp thông tin quy định mới liên quan đến các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đến tất cả nhà đầu tư thông qua địa chỉ email; tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của DN tại sở; tăng cường kiểm tra giám sát trong lĩnh vực đầu tư công, đấu thầu, đấu thầu qua mạng. Bên cạnh đó, tuyên truyền, hướng dẫn để DN hình thành thói quen cách thức thực hiện thủ tục trực tuyến. Phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thành lập DN và cấp đăng ký thay đổi hoàn thành trả hồ sơ trong ngày (giảm hơn 2 ngày so với thời gian quy định là 3 ngày)

Xác định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai và thực hiện một cách đồng bộ trên các lĩnh vực nhằm mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử vì dân phục vụ, minh bạch, hiện đại, hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả và thân thiện. Quán triệt tinh thần đó, thời gian qua, Sở KH&ĐT đã tham mưu triển khai hoặc trực tiếp triển khai theo thẩm quyền nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ ngày càng tốt hơn cho DN. Trong năm 2022, tỉnh đã kiện toàn mô hình tổ chức Văn phòng Phát triển kinh tế theo hướng thành lập trung tâm 3 chức năng (xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch) để tạo đột phá trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư; tổ chức 3 hội nghị gặp mặt DN nhằm kịp thời thông tin tình hình KT-XH, kết quả hỗ trợ DN, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của DN, nhà đầu tư. Phối hợp với Cục Phát triển DN tổ chức hội thảo chuyển đổi số cho DN, với 250 DN tham dự, nhằm góp phần nâng cao nhận thức và hỗ trợ đẩy nhanh chuyển đổi số trong DN, tiến tới số hóa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị DN. Thường xuyên rà soát các dự án chậm tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, có quy mô lớn. Trong năm 2022, tỉnh đã điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 43 dự án với tổng vốn tăng thêm 25.231,8 tỷ đồng; quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư cho 9 dự án và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư cho 5 dự án; chấp thuận chủ trương về địa điểm 7 dự án với tổng vốn đăng ký 6.679,9 tỷ đồng.

Cán bộ tại bộ phận “một cửa” thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Tiến Mạnh

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng chí Trương Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết, thời gian tới, sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về nâng cao chỉ số PCI và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) để chỉ đạo đồng bộ các cấp, các ngành trong công việc thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số PCI, chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh. Sở cũng sẽ tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cải thiện, nâng cao chỉ số PCI để chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện kế hoạch được đồng bộ, sâu sát và mang lại hiệu quả cao nhất; phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác truyền thông các nội dung mà tỉnh đang nỗ lực thực hiện để các chính sách hỗ trợ DN của tỉnh, các giải pháp về môi trường đầu tư kinh doanh đến được gần hơn với DN.

Với sự tích cực và quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số PCI của hệ thống chính trị nói chung và Sở KH&ĐT nói riêng, môi trường kinh doanh của tỉnh sẽ ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi để DN, nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển KT-XH.