Khối thi đua các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2023

Vừa qua, tại Cục Thuế tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, đơn vị Khối trưởng Khối thi đua chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban TĐKT tỉnh, cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối, gồm: Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Cục Thống kê, Chi cục Hải quan, Truyền tải điện Ninh Thuận và Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong năm 2022 từng đơn vị đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính... Trong năm, các đơn vị thành viên trong Khối có nhiều cố gắng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT, hoàn thành xuất sắc nội dung phong trào thi đua đã phát động, gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo động lực tinh thần và khí thế thi đua sôi nổi trong từng đơn vị, phát huy tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đơn vị Truyển tải điện Ninh Thuận nhận cờ Trưởng Khối thi đua.

Triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2023, Khối thi đua tiếp tục tăng cường các biện pháp, giải pháp, ra sức quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua, đổi mới nội dung, hình thức... Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần cùng toàn tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên đã thống nhất bầu đơn vị Truyền tải điện Ninh Thuận làm Trưởng khối, Cục Thống kê Ninh Thuận làm Phó khối thi đua các cơ quan Trung ương năm 2023.