Lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh

Xác định xây dựng môi trường văn hóa là tiêu chí quan trọng trong xây dựng các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, giải pháp ngày càng phong phú, lành mạnh. Qua đó góp phần bồi dưỡng nhân cách quân nhân, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Chỉ thị số 143 của Tổng cục Chính trị về tiến hành “Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội” (CVĐ). Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt đến toàn thể CBCS LLVT tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch, quy chế để triển khai thực hiện. Qua 30 năm thực hiện Chỉ thị số 143, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng cho CBCS có nhận thức sâu sắc về những giá trị nhân văn, những chuẩn mực về đạo đức, lối sống; giữ vững được niềm tin, lý tưởng cách mạng. Đời sống văn hóa tinh thần của CBCS không ngừng được cải thiện và nâng cao. Bên cạnh đó, hệ thống thiết chế văn hóa được Bộ CHQS tỉnh chú trọng đầu tư với nhiều hình thức hoạt động phong phú, lành mạnh. Thư viện cơ quan Quân sự tỉnh, phòng đọc sách các cơ quan, đơn vị được vận dụng, củng cố phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Hệ thống truyền thanh nội bộ thường xuyên được cập nhật nội dung mới, phương pháp, phát huy tốt hiệu quả thông tin tuyên truyền; tủ sách pháp luật tại các đơn vị có nhiều loại sách báo, văn bản phong phú, đa dạng, phục vụ có hiệu quả công tác tìm hiểu, tra cứu pháp luật, tạo điều kiện cho CBCS trong LLVT được tiếp thu nhiều kiến thức mới để thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thêm về phẩm chất, đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh.

Điểm nổi bật, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh thường xuyên duy trì tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, rèn luyện thể lực. Tổ chức tốt hội thi, hội thao, các hoạt động vui chơi, giải trí vào ngày nghỉ, giờ nghỉ và các ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước. Ngoài ra, công tác xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp, nền nếp chính quy, cảnh quan môi trường văn hóa được Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị đầu tư xây dựng, từ nơi làm việc đến nơi sinh hoạt, ăn ở được khang trang, sạch đẹp, ngăn nắp, gọn gàng. Hệ thống biển bảng được bố trí thống nhất theo quy định. Bên cạnh đó, các đơn vị LLVT tỉnh đã tăng cường công tác dân vận, giao lưu, kết nghĩa với nhiều hình thức, nội dung hoạt động phong phú, đã trở thành điểm sáng văn hóa, chỗ dựa tin cậy của nhân dân trên địa bàn. Nét đẹp văn hóa còn được tỏa sáng qua các phong trào có ý nghĩa thiết thực, như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”... và trong các hoạt động giúp nhân dân nâng cao đời sống, cũng như phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chăm lo xây dựng nhân tố con người, nâng cao khả năng “tự bảo vệ”, tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Chủ động đấu tranh ngăn chặn những tác động ảnh hưởng của tư tưởng phản động, không để những văn hóa phẩm xấu độc xâm nhập vào đơn vị.

Đại tá Nguyễn Đình Sơn, Phó Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa trong LLVT tỉnh thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và phát huy vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức quần chúng trong việc thực hiện CVĐ gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn đóng quân. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT, trọng tâm là xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho CBCS trong tình hình mới. Tạo sự đồng bộ trong xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, tiên tiến với xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh. Phối hợp chặt chẽ và tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các địa phương trong tổ chức thực hiện CVĐ. Chú trọng đầu tư xây dựng nâng cấp và phát huy công năng của các thiết chế văn hóa để không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện CVĐ.