Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 1/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; đồng chí Đại tá Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bí thư Đảng ủy Quân sự 7 huyện, thành phố.

Năm 2022, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lực lượng vũ trang (LLVT) có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, quyết liệt, đã bám sát tình hình nhiệm vụ, thực tiễn của đơn vị, địa phương, ồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ngành có liên quan, nắm chắc tình hình quốc phòng, an ninh; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác. Nổi bật là thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, trình độ kỹ, chiến thuật quân sự của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh được nâng lên rõ rệt, chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đã có sự chuyển biến tích cực. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị thực hiện có hiệu quả, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng luôn được phát huy. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đảm bảo kịp thời cho các hoạt động của LLVT tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Danh Tài

Phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu Đảng bộ Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự một bên hai cấp. Duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu đúng quy định, nhất là các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của đất nước; phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Triển khai huấn luyện đúng kế hoạch, chương trình cho các đối tượng; bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính. Nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống công trình chiến đấu, xây dựng doanh trại, thao trường huấn luyện. Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chủ động tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt chính sách dân tộc, giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, xóa đói, giảm nghèo. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Lãnh đạo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Trước mắt, làm tốt công tác giao quân bảo đảm đúng chỉ tiêu, có chất lượng. Duy trì chặt chẽ các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tham gia và tổ chức tập huấn cho các đối tượng theo đúng quy định, đảm bảo đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật cho huấn luyện chiến sĩ mới.