Ninh Phước: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023

Ngày 30/11, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng-Quân sự (QP-QS) địa phương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Trong năm 2022, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Ninh Phước đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ QS-QP và tổ chức quán triển, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác QP-QS địa phương. Triển khai tốt các yêu cầu về xây dựng lực lượng bộ đội thường trực vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo chỉ tiêu được giao. Công tác huấn luyện và chỉ đạo tổ chức các lực lượng nắm chắc tình hình hình, chủ động, kịp thời tham mưu sát đúng cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xử lý tốt các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nên quốc phòng toàn dân gắn với thế trận nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Phước tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, huyện Ninh Phước tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác QS-QP. Thực hiện tốt công tác phòng thủ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ bảo đảm vững chắc, toàn diện; xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả lực lượng dân quân thường ở các xã, thị trấn trọng điểm về quốc phòng-an ninh. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo chất lượng và đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ toàn diện, nên quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận Nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Nhân dịp này, UBND huyện Ninh Phước đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022.