Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng

Là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; đồng thời là cơ quan trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, duy trì điều lệnh, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; trong năm qua, cán bộ, nhân viên Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, là đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của LLVT tỉnh.

Đại tá Nguyễn Túy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm, Phòng Tham mưu đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện phong trào TĐQT với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” trong toàn đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Qua phong trào thi đua, tập thể cán bộ, nhân viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu, đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương đúng thời gian quy định. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tham mưu Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai huấn luyện cho các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đặc biệt là chỉ đạo các đơn vị làm mới 748 mô hình học cụ, bia bảng các loại phục vụ cho công tác huấn luyện, diễn tập. Tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ninh Sơn và huyện Bác Ái; chỉ đạo diễn tập cho Tiểu đoàn BB610 và các đại đội trực thuộc; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt 100% chỉ tiêu, kết quả luyện tập, diễn tập đạt khá; tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao ở các cấp đạt kết quả tốt. Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu; Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh triển khai tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2022.

Phòng Tham mưu tổ chức luyện tập cho Đại đội Trinh sát thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu của tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng bộ luôn gắn chặt với phong trào thi đua, tạo động lực thi đua trong từng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Trong năm, Đảng ủy, các chi ủy trực thuộc thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi ủy, chi bộ ngày càng được nâng lên, nhất là năng lực cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Song song với đó, Phòng đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên viết đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện chặt chẽ. Đã quán triệt tốt chỉ lệnh về công tác hậu cần và thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy”. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, quân số khỏe đạt 99,3%. Trong năm đơn vị không để xảy ra cháy, nổ, mất mát vật chất, vũ khí trang bị và bảo đảm an toàn trong tham gia giao thông.

Với những nỗ lực quyết tâm của tập thể, cán bộ, nhân viên, những năm qua, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; hiện nay tiếp tục đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào TĐQT của LLVT tỉnh; nhiều lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT.