Tập huấn nghiệp vụ về xây dựng thương hiệu và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Trong 2 ngày 21 và 22/11, Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Chương trình đào tạo “Tăng cường truy xuất nguồn gốc nhằm xây dựng thương hiệu và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu” cho 60 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu được tập huấn các nội dung: Tổng quan về truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường tiềm năng thông qua định vị thương hiệu, áp dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc; ứng dụng công nghệ mới trong truy xuất nguồn gốc; kinh nghiệm thực tiễn triển khai áp dụng truy xuất nguồn gốc trong quản lý chuỗi cung ứng; ứng dụng công nghệ chuỗi khối để nâng cao hiệu quả hoạt động truy xuất nguồn gốc; thực trạng quản lý và triển khai áp dụng mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, áp dụng mã vạch và truy xuất nguồn gốc trong xây dựng, định vị thương hiệu; xây dựng chiến lược thương mại điện tử cho doanh nghiệp…

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi tập huấn nghiệp vụ.

Qua tập huấn nhằm giúp các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và doanh nghiệp nâng cao kiến thức cần thiết về sử dụng mã số, mã vạch, áp dụng truy xuất nguồn gốc trong sản xuất và lưu thông cũng như tận dụng công nghệ nhằm xây dựng và định vị thương hiệu; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối với nhau.