Khai giảng Lớp bồi dưỡng tiếng Raglai khóa VIII và IX năm 2022

Ngày 21/ 11, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai giảng 2 Lớp bồi dưỡng tiếng Raglai khóa VIII và IX năm 2022 cho 67 học viên là các cán bộ, viên chức ngành giáo dục 2 huyện Thuận Bắc, Bác Ái và một số cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Ninh Sơn.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về: Nghe, nói, đọc, viết tiếng Raglai, từ đó có thể sử dụng ngôn ngữ Raglai trong giao tiếp hằng ngày và công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu và học viên dự Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng tiếng Raglai khóa VIII, khóa IX năm 2022.