Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về các thiết chế văn hóa, thể thao

Ngày 4/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình các nội dung về tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT); công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và phong trào thể dục, thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã giải trình các nội dung vấn đề mà đại biểu nêu như: Công tác quy hoạch hệ thống thiết chế VHTT cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh; thực trạng, kết quả nhà văn hóa, khu thể thao, trung tâm VHTT cấp xã; giải pháp, lộ trình để đảm bảo mục tiêu về quy hoạch hệ thống thiết chế VHTT theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tình hình xã hội hóa hoạt động TDTT; giải pháp thực hiện đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trong thời gian tới...

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến, góp ý của đại biểu; mong muốn các đại biểu, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tiếp tục đồng hành, tăng cường công tác phối hợp với chính quyền, ngành VH,TT&DL trong xây dựng, quản lý, sử dụng hiệu quả các thiết chế VHTT; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và thúc đẩy phong trào TDTT ngày càng phát triển.

Phát biểu kết luận phiên giải trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác quản lý, sử dụng các thiết chế VHTT; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và phong trào TDTT. Đồng chí chỉ ra một số khó khăn, hạn chế; đồng thời, đề nghị ngành VH,TT&DL rà soát, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đánh giá thực trạng, đôn đốc triển khai và khắc phục những tồn tại, hạn chế; có giải pháp thiết thực trong quản lý, sử dụng hiệu quả các thiết chế VHTT đã được đầu tư xây dựng; đẩy mạnh, gắn bảo tồn với phát huy hiệu quả giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Đi đôi với đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, cần phát huy hiệu quả hoạt động truyền nghề, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống; đẩy mạnh các phong trào, hoạt động TDTT.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất ý kiến của đại biểu và đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu, triển khai thực hiện. Ban Cán sự đảng, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo ngành VH,TT&DL khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên giải trình, có giải pháp phù hợp, thiết thực nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Các ban HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát. Các cấp Mặt trận chỉ đạo giám sát, thực hiện hiệu quả công tác phản biện xã hội... đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển.