Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 31/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có Đại tá Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp cùng các cấp, các ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, từng bước triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả thiết thực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch được nâng lên. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh có nhiều mặt tiến bộ. Hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh được tăng cường; phát huy có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc phối hợp tham gia nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương. Góp phần tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KTXH.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh trong thời gian tới tăng cường hơn nữa việc nghiên cứu, quán triệt, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tích cực tham mưu cho tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng các hạng mục công trình, các thành phần trong thế trận quân sự khu vực phòng thủ đã được phê duyệt theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, phù hợp với nhu cầu sử dụng và bảo đảm yếu tố bí mật. Cụ thể hóa xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị và địa phương; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước của địa phương gắn với Cuộc vận động “ Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; chấp hành nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.