Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022

Ngày 12/10, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT năm 2022. Đại tá Lưu Xuân Phương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy và Hội đồng TĐKT LLVT tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác TĐKT và phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”, năm 2022, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh diễn ra liên tục, có chiều sâu, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Ngoài ra, trong năm Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức phát động các đợt thi đua chuyên đề trong công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, trong công tác tuyển quân...Qua phong trào thi đua đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến tập thể, cá nhân, làm cho phong trào thi đua phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

 
Đại tá Lưu Xuân Phương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm phong trào TĐQT năm 2023, Đảng ủy và Hội đồng TĐKT LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT gắn với thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; đẩy mạnh công tác thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm. Nâng cao chất lượng công tác trực SSCĐ, huấn luyện, giáo dục chính trị. Duy trì nghiêm chế độ nền nếp xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; duy trì có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “đơn vị quản lý Tài chính tốt”; thi đua thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”.