Đảng ủy Quân sự tỉnh: Triển khai nhiệm vụ quý IV/2022

Ngày 3/10, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV/2022.

Trong quý III/2022, Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, diễn tập được triển khai có chất lượng, công tác xây dựng Đảng thực hiện có hiệu quả. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QPQS) địa phương. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ.

Trong quý IV, ĐUQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tổng kết nhiệm vụ QPQS năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh trong mọi tình huống; tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn. Chỉ đạo cơ bản hoàn thành các nội dung đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tổ chức quán triệt sâu sắc, cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các quy định, hướng dẫn của trên về nhiệm vụ QPQS và công tác xây dựng Đảng, tạo thống nhất cao trong toàn đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh.