Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát động thi đua kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Ngày 31/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm ''50 ngày thi đua lập công quyết thắng'' kỷ niệm 50 năm Chiến thắng ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không'' (18/12/1972 - 18/12/2022).

Đợt thi đua được triển khai từ ngày 9/11 đến ngày 28/12/2022. Với các nội dung như: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về Chiến dịch Phòng không 12 ngày đêm tháng 12/1972 và ý nghĩa to lớn Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” kết hợp tuyên truyền, giáo dục tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị của đất nước, quân đội, bộ đội biên phòng, của địa phương, đơn vị.

Các đồng chí trong Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chứng kiến đại diện các đơn vị tổ chức ký kết giao ước thi đua.

Nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn.

Cuối buổi lễ phát động, đại diện các đơn vị ký kết giao ước thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra.