Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Trong 9 tháng qua, trên địa bàn tỉnh có 374 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 12.820,7 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021 và số vốn đăng ký tăng 5,54 lần so với cùng kỳ. Trong đó số doanh nghiệp quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng thành lập mới có 325 doanh nghiệp, chiếm 86,9%. Số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới 5.388 lao động, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ. Có 109 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 43,4% so với cùng kỳ, trong đó số doanh nghiệp quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng có 104 doanh nghiệp, chiếm 95,4%. Có 60 doanh nghiệp giải thể, tăng 5,3% và 177 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 33,1% so với cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động có 3.905 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 92.330,3 tỷ đồng.

* Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 122,1 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt 114,4 nghìn tấn, tăng 2,5%; bao gồm cá, đạt 110,2 nghìn tấn, tăng 1,8%; tôm đạt 0,3 nghìn tấn, giảm 25%. Trong kỳ, ngư trường thời tiết thuận lợi, xuất hiện nhiều đàn cá nổi từ tháng 2, đỉnh điểm là tháng 7 đến tháng 8 hoạt động khai thác đạt hiệu quả cao. Hiện nay, thời tiết đang thuận lợi cho đi biển nên ngư dân rất phấn khởi vươn khơi khai thác hải sản. Riêng sản lượng thủy sản nuôi đạt 7,7 nghìn tấn, tăng 5,5%. Trong đó cá đạt 0,7 nghìn tấn, không tăng không giảm; tôm đạt 4,1 nghìn tấn, giảm 6,8%. Việc nuôi tôm nội địa gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, giá bán giảm nên diện tích thả nuôi giảm, một số diện tích chuyển sang nuôi ốc hương có giá trị kinh tế cao, tiêu thụ dễ. Sản lượng giống thủy sản ước đạt 31,55 tỷ con, tăng 2,6%; trong đó tôm giống ước đạt 30,92 tỷ con, tăng 0,7%.

 Công ty TNHH Giống Thủy Sản Hồ Trung ở thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải (Ninh Hải) đóng gói tôm giống chất lượng cao để cung cấp cho khách hàng. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong 9 tháng, hoạt động ngân hàng trên địa bàn huyện Thuận Bắc có bước tăng trưởng, thực hiện doanh số cho vay đạt 316 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ lên 726 tỷ đồng, tăng 05% so với cuối năm 2021; thu nợ 271 tỷ đồng và huy động 253 tỷ đồng. Hiện tại, các ngân hàng đã tập trung nguồn vốn để thực hiện cho vay các dự án giảm nghèo, phát triển sản xuất, ... đáp ứng nhu cầu của khách háng.

* Qua thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh thực hiện trong tháng 8, đạt 9,3 triệu USD, trong đó thủy sản 6,2 triệu USD; nhân hạt điều 1,5 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9, chỉ đạt 7,7 triệu USD, giảm 16,8% so với tháng trước và giảm 33,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 98,9 triệu USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 82,4% so kế hoạch (120 triệu USD). Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Thủy sản đạt 64,4 triệu USD, tăng 29,2%; hạt điều nhân đạt 10,9 triệu USD, giảm 53,2%; hàng hóa khác (khăn bông, thạch nha đam…) đạt 23,6 triệu USD, tăng 21,2%.