Điện lực Ninh Thuận Ứng dụng hiệu quả mô hình “5S”

Để góp phần tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn lưới điện và mang lại sự hài lòng cho khách hàng, năm 2012, Công ty, Điện lực Ninh Thuận (PC Ninh Thuận) chú trọng triển khai mô hình “5S” gồm các nội dung: “Sàng lọc- sắp xếp - sạch sẽ - săn sóc - sẵn sàng” một cách hiệu quả.

Ông Khúc Duy Triều, Chánh Văn phòng Công ty cho biết, PC Ninh Thuận xác định bên cạnh các yếu tố như: Nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại thì việc chủ động ứng dụng các công cụ quản lý mới còn góp phần thành công không nhỏ trong quá trình điều hành, sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Trên tinh thần đó, PC Ninh Thuận đã đưa mô hình “5S” vào ứng dụng và xem đây là công cụ giúp cải tiến năng suất, chất lượng, cải tiến môi trường làm việc, mang lại hiệu quả cao trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Phòng làm việc của cán bộ, nhân viên PC Ninh Thuận luôn sạch sẽ và bố trí cây xanh tạo cảnh quang mát mẻ trong quá trình làm việc.

Để thực hành tốt về mô hình “5S”, cán bộ, nhân viên (CBNV) đơn vị cần phải hiểu và tuân thủ các nguyên tắc như: Sàng lọc những vật dụng thực sự không cần thiết tại nơi làm việc và loại bỏ chúng. Sắp xếp để mọi thứ ngăn nắp theo một trật tự nhất định, tiện lợi và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, máy móc và thiết bị. Luôn săn sóc, giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ, thuận tiện và có năng suất hằng ngày. Sẵn sàng tạo ý thức, nền nếp, thói quen tự giác làm việc tốt, duy trì môi trường làm việc thuận tiện. Bên cạnh đó, cần phải nâng cao nhận thức cho CBNV; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mô hình “5S” tại mỗi bộ phận dựa trên các quy định, quy chế đã ban hành. Lãnh đạo thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện ở các đơn vị để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh. Xây dựng các quy định, quy trình để làm chuẩn mực về mô hình “5S”, bảo đảm thực thi thống nhất trong toàn PC Ninh Thuận.

Qua triển khai mô hình “5S”, đến nay đã mang lại một số kết quả đáng ghi nhận như: Môi trường làm việc luôn sạch, thoáng mát, thoải mái, thân thiện. Văn hóa doanh nghiệp tốt hơn, nhất là văn hóa không đổ lỗi. Công việc dễ dàng quản lý. Hồ sơ tài liệu, dụng cụ đồ nghề, thư mục công việc... dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, không nhầm lẫn, không tốn công đi tìm nên giảm rất nhiều thời gian sai sót trong công việc. Hiệu quả, chất lượng công việc ngày càng tốt hơn, an toàn hơn. Tác phong của CBNV được thay đổi, chỉn chu, nền nếp, ngăn nắp hơn... được chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành và khách hàng đánh giá cao về môi trường, tác phong làm việc của PC Ninh Thuận.

Để duy trì thực hiện tốt mô hình “5S”, trong thời gian tới, PC Ninh Thuận tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Trực tiếp truyền đạt nội dung mô hình “5S” đến từng CBNV để nâng cao nhận thức. Không thuê tư vấn ngoài mà tự nghiên cứu và tự truyền đạt nhằm nâng cao năng lực thực hành “5S” trong Công ty. Lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên. Cụ thể hóa nội dung “5S” nhằm giúp các CBNV dễ dàng thực hiện, dễ dàng trong công tác kiểm tra, kiểm soát. Xây dựng được các tiêu chí, chuẩn mực và triển khai thực hiện thống nhất từ Công ty đến các kho bãi, tổ trực điện vùng sâu, vùng xa để thực hiện “5S”. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện “5S” cho các đơn vị trong toàn Công ty. Đưa tiêu chí thực hiện “5S” vào bộ chỉ số KPI để đánh giá hiệu quả công việc và trả lương hằng tháng để nâng cao động lực cho CBNV, giúp CBNV tiếp tục nâng cao ý thức cải tiến, thay đổi tác phong, tinh thần làm việc, tính chỉn chu, ngăn nắp, giao tiếp khách hằng ngày một tốt hơn. Từ đó nâng cao được chất lượng, hiệu quả công việc và nâng cao hình ảnh CBNV ngành Điện lực trong mắt khách hàng.