Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp xúc cử tri xã Cà Ná

Ngày 30/9, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh (đơn vị bầu cử số 2) gồm: Bà Đàng Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh và ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri xã Cà Ná (Thuận Nam).

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe ĐBQH thông qua dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, cử tri xã Cà Ná kiến nghị một số vấn đề như: Việc thi công nâng cấp Quốc lộ 1A làm nứt nhiều nhà dân trên địa bàn xã từ năm 2014 đến nay nhưng vẫn chưa có cơ chế đền bù thỏa đáng cho người dân; cần thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong việc khám, chữa bệnh; cần quan tâm giải quyết chế độ đối với những người có công với cách mạng...

Các đại biểu Quốc hội (đơn vị bầu cử số 2) tiếp xúc cử tri xã Cà Ná (Thuận Nam).

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, bà Đàng Thị Mỹ Hương ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa tổng hợp đầy đủ để trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.