UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 3 tháng cuối năm

Ngày 28/9, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng năm 2022; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Trong 9 tháng qua, UBND tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo của trung ương, Tỉnh ủy, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm các giải pháp phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương phục hồi nhanh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 17.870 tỷ đồng, tăng 6,94% so cùng kỳ. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 5.396 tỷ đồng, tăng 4,53%; công nghiệp - xây dựng đạt 5.767 tỷ đồng, tăng 2,89%; dịch vụ đạt 5.831 tỷ đồng, tăng 16,05%. Thu ngân sách đạt 3.036,2 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 14.455 tỷ đồng. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo được thực hiện tốt. Công tác quân sự, quốc phòng được bảo đảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí... được quan tâm triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ 9 tháng.

Trong 3 tháng cuối năm, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Trên lĩnh vực kinh tế, tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp; đặc biệt khai thác hiệu quả các ngành còn dư địa để tạo động lực cho tăng trưởng về thương mại, du lịch, dịch vụ, công nghệp chế biến, khai khoáng, đầu tư, xây dựng. Theo dõi và dự báo sát tình hình, xây dựng, triển khai thực hiện tốt phương án sẵn sàng ứng phó trong mùa mưa bão, chỉ đạo sản xuất có hiệu quả vụ mùa. Tăng cường kỷ luật tài chính, quản lý thu chi ngân sách. Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, trong đó, duy trì công tác giám sát, chủ động kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết, đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 mũi nhắc lại. Thực hiến tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo... Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính...

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng, quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã giao. Trước tiên, phải rà soát, trên cơ sở đó đề ra giải pháp hoàn thành toàn diện 24 nhiệm vụ trọng tâm đột phá và 117 nhiệm vụ thường xuyên năm 2022 mà UBND tỉnh đề ra với tinh thần tập trung cao nhất, hành động quyết liệt, tăng tốc nhanh nhất có thể. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh thương mại, dịch vụ, nhất là nhóm ngành du lịch, xác định đây là những ngành còn dư địa bù đắp cho những ngành khó khăn như: Công nghiệp, năng lượng, xây dựng...; phát triển công nghiệp khai khoáng và chế biến; triển khai các dự án đầu tư và xây dựng, kể cả các dự án đầu tư công và của các thành phần kinh tế. Tập trung sản xuất nông nghiệp ổn định để giữ vững tăng trưởng, nhất là trong mùa mưa bão. Thúc đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung tốt giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh đầu tư xây dựng hạ tầng các Khu công nghiệp Du Long, Phước Nam, Cụm công nghiệp Hiếu Thiện, Phước Tiến, Quảng Sơn; hoàn thành các thủ tục đấu thầu dự án điện khí LNG Cà Ná giai đoạn 1 và chuẩn bị cho việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghiệp Cà Ná; xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại vào các khu, cụm công nghiệp tạo làn sóng mới trong thu hút đầu tư. Tiếp tục đổi mới nâng cao thu hút đầu tư, rà soát, thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cải thiện mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững các chỉ số cải cách hành chính: PCI, PAR INDEX, SIPAS, DDCI, ICT... Duy trì công tác giám sát chủ động phòng, chống dịch COVID-19. Khắc phục thiếu sót một số tồn tại, hạn chế qua kết quả thanh tra kiểm tra tại một số sở, ngành, địa phương liên quan đến nhiều vấn đề chuyên môn. Tăng cường kết nối cung cầu thị trường lao động, đào tạo nghề gắn với phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Tăng nguồn nguồn thu ngân sách. Tăng cường quản lý giá cả, hàng hóa thiết yếu, xăng dầu để phục vụ các dịp lễ, tết. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023; tăng cường an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy... đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.