Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chống khai thác IUU ở Thuận Nam

Ngày 28/9, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (gọi tắt là IUU) trên địa bàn huyện Thuận Nam. Tham dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Thuận Nam, thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về IUU, thời gian qua, UBND huyện Thuận Nam đã tích cực, nỗ lực chỉ đạo, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong việc xây dựng nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ nhằm ngăn chặn tình trạng ngư dân vi phạm IUU. Thông qua công tác tuyên truyền, ngư dân đã nhận thức được tác hại của việc vi phạm vùng biển nước ngoài. Qua thống kê, toàn huyện có 1.038 tàu cá, với tổng công suất 199.283 CV; thành lập 106 tổ đoàn kết đánh bắt xa bờ, với 538 tàu tham gia; trong đó có 424 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 98% theo quy định. Đến nay, tất cả ngư dân thực hiện tốt quy định IUU.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Cảng Cà Ná (Thuận Nam)

Qua kiểm tra, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Thuận Nam tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ các tàu cá, nhất là những tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên thường xuyên đánh bắt xa bờ phải hoàn thành việc lắp đặt thiết giám sát hành trình theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những chủ tàu cố tình vi phạm các quy định IUU. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật liên quan về chống khai thác IUU để người dân cập nhật, tiếp cận đầy đủ, kịp thời các văn bản, thông tin về các quy định chống khai thác IUU. Đồng thời, thực hiện nghiêm chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU nhằm ngăn chặn, chấm dứt, không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Qua đó, cùng các địa phương trong cả nước sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" về khai thác hải sản trái phép trên biển theo quy định của Ủy ban Châu Âu.