Tin vắn

* Tính chung trong 9 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tên địa bàn tỉnh đạt 23.905,9 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước cũng là mức tăng trưởng cao nhất từ các năm 2017-2022.. Nguyên nhân tăng là do tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, nhu cầu tiêu dùng về hàng hóa và dịch vụ, du lịch của người dân tăng cao, nguồn cung hàng hóa dồi dào, giao thông thông suốt. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 2.996,9 tỷ đồng, chiếm 12,5% và tăng 63%; Doanh thu du lịch lữ hành đạt 4,2 tỷ đồng, chiếm 0,02% và tăng 213,5%. Doanh thu dịch vụ khác đạt 1.716,4 tỷ đồng, chiếm 7,2% và tăng 54,4% so cùng kỳ năm trước.

Người tiêu dùng sử dụng nông sản việt chất lượng cao. Ảnh: Văn Nỷ

* Vận tải hành khách và hàng hóa cũng tăng trưởng mạnh trong 9 tháng năm 2022, trong đó, vận tải hành khách đạt 6 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 133,7% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 478,9 triệu lượt khách.km, tăng mạnh 133,7% (cùng kỳ năm trước giảm 22,7%). Vận tải hàng hóa đạt 7,5 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng mạnh 49,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 giảm 2,3%) và luân chuyển 574,1 triệu tấn, tăng 49,7% (cùng kỳ năm trước tăng 0,8%).

* Hoạt động bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2022 tiếp tục phát triển, doanh thu tiếp tục tăng, chất lượng dịch vụ được cải thiện. Sản lượng dịch vụ bưu chính ước thực hiện trong 9 tháng là 2,4 triệu bưu gửi, tăng 6,5% so với cùng kỳ và 2,7 triệu bưu phát, tăng 5,9%. Doanh thu ước đạt 156,7 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Doanh thu sản xuất, kinh doanh dịch vụ viễn thông ước đạt 572,5 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Tổng số thuê bao điện thoại trên toàn tỉnh 681.768 thuê bao, tăng 0,2% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó thuê bao di động đạt 636.759 thuê bao, tăng 0,7%. Tổng số thuê bao internet băng rộng trên toàn tỉnh là 336.321 thuê bao, tăng 4,2% so với cùng thời điểm năm trước.