Sản xuất vụ hè - thu 2022 thắng lợi toàn diện

Thời điểm hiện nay, nông dân trên toàn tỉnh đã thu hoạch xong cây trồng vụ hè - thu 2022, bà con đang tích cực cày đất xuống giống vụ mùa. Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp, vụ hè - thu mặc dù gặp khó khăn do giá vật tư nông nghiệp và chi phí sản xuất đầu vào tăng cao, nhưng nông dân toàn tỉnh vẫn có một mùa vụ thắng lợi.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, so với vụ đông - xuân 2021- 2022, sản xuất vụ hè - thu gặp khó khăn hơn do đầu vụ thời tiết nắng nóng, cuối vụ trời có mưa ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời của ngành Nông nghiệp, các địa phương, nông dân đã gieo trồng đúng theo kế hoạch (KH), khung lịch thời vụ, nên sản xuất nông nghiệp thu được kết quả toàn diện cả về diện tích, năng suất, chuyển đổi cây trồng, xây dựng cánh đồng lớn (CĐL) và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Nông dân Ninh Phước thu hoạch vụ lúa hè - thu. Ảnh: T.Mạnh

Cụ thể, đối với nhóm cây trồng hằng năm tổng diện tích gieo trồng hơn 31.965 ha, vượt 5,5% KH; trong đó, cây lúa hơn 15.735 ha, vượt 8,9% KH, tăng 8,1% so với cùng kỳ, năng suất ước đạt 61,6 tạ/ha, sản lượng ước đạt 96.854 tấn, vượt 4,4% KH, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Số diện tích còn lại là bắp, mía, mì và rau màu các loại cũng cho năng suất khá. Nhóm cây lâu năm tổng diện tích hơn 12.371 ha, tăng 0,03% so cùng kỳ; trong đó, cây ăn quả 6.397 ha, sản lượng cũng tăng so với vụ cùng kỳ. Đơn cử, nho 1.127,9 ha, sản lượng 17.475 tấn, tăng 1,5% so cùng kỳ; táo 1.007,3 ha, sản lượng 20.277 tấn, tăng 10,9% so cùng kỳ.

Kết quả đáng kể nữa trong vụ hè - thu là công tác chuyển đổi cây trồng và thực hiện mô hình CĐL đạt được mục tiêu, KH đề ra. Nếu như vụ hè - thu năm ngoái việc chuyển đổi cây trồng còn nhỏ lẻ, thiếu tính bền vững, thì vụ này diễn ra ở quy mô tập trung, có sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, diện tích chuyển đổi toàn tỉnh thực hiện được 538,88 ha, đạt 101,7% KH; trong đó, diện tích chuyển đổi trên đất lúa 186,78 ha, diện tích chuyển đổi trên đất khác 352,1 ha. Riêng CĐL, đáng nói nhất trong vụ này là triển khai mới 1 cánh đồng bắp 60 ha tại huyện Ninh Phước thu được kết quả cao, đồng thời tiếp tục duy trì 30 CĐL sản xuất lúa, măng tây xanh, nho... với diện tích hơn 4.181 ha. Theo đánh giá của ngành chức năng, nhờ áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật vào CĐL như gieo sạ tập trung, cùng giống, cùng quy trình thâm canh, nên cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, năng suất bình quân đạt 6,5 tấn/ha, cao hơn so với sản xuất đại trà từ 0,3 - 0,4 tấn/ha; lúa thương phẩm được thu mua với giá 6.200 đồng/kg, giảm được chi phí sản xuất từ 5 - 10%, hiệu quả tăng từ 25 - 30% so với sản xuất đại trà. Các lại cây ăn quả sản xuất theo mô hình CĐL cũng cho năng suất và lợi nhuận cao. Đơn cử, cây nho diện tích trong giai đoạn thu hoạch là 20 ha, năng suất bình quân ước đạt 225 tạ/ha, cao hơn so với sản xuất đại trà từ 8 - 12%; sản lượng ước đạt 450 tấn được Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Thái An thu mua với giá 20.000 - 25.000 đồng/kg. Mối liên kết này đã giúp các hộ tham gia sản xuất CĐL có thu nhập ổn định, lâu dài và yên tâm tiếp tục đầu tư sản xuất trong thời gian tới.

Nhìn lại sản xuất vụ hè - thu 2022 có thể thấy, công tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật được chú trọng, một số mô hình có hiệu quả đang được triển khai nhân rộng như: Mô hình san phẳng mặt ruộng điều khiển bằng tia laser, mô hình bao lưới trên giàn táo... đã giúp nông dân có điều kiện ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, góp phần thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Nông nghiệp. Đồng thời, đã ứng dụng một số giống lúa, bắp mới vào sản xuất như: Đài Thơm 8, ĐV108, PY2, OM4900, OM5451, An Sinh 1399, NK7328, SSC2095, bắp nếp lai CX247... giúp nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với một số cây trồng ngày càng chặt chẽ và mở rộng hơn, đã giúp nông dân an tâm sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế. Trong vụ tiếp tục duy trì 43 liên kết theo chuỗi giá trị với diện tích 12.646 ha, sản lượng 149.825 tấn; trong đó, lúa 26 liên kết, nho 4 liên kết, măng tây xanh 4 liên kết, nha đam 2 liên kết, kiệu 1 liên kết; ớt 1 liên kết, hành tím 1 liên kết; điều 1 liên kết, mì 1 liên kết, chanh không hạt 1 liên kết.

Sản xuất vụ hè - thu 2022 vừa được mùa, vừa được giá. So với vụ cùng kỳ năm 2021, giá các mặt hàng nông sản tăng từ 30 - 50%, tạo niềm tin phấn khởi để nông dân bước vào sản xuất vụ mùa với kỳ vọng thu được nhiều thắng lợi.