Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Hải

Ngày 21-9, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) về tình hình triển khai nhiệm vụ từ đầu năm đến nay; kết quả quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết (NQ), chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân xã Vĩnh Hải đã đoàn kết, nỗ lực, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ với sự quyết tâm, quyết liệt, nên đã đạt được một số kết quả. Công tác thu ngân sách được quan tâm đôn đốc thực hiện, đảm bảo yêu cầu theo kế hoạch, tính đến nay tổng thu ngân sách đạt 250 triệu, đạt 95,79% kế hoạch năm, sản lượng lương thực 101 tấn, đạt 101% kế hoạch năm; sản lượng khai thác hải sản 205 tấn, đạt 41% kế hoạch năm; sản lượng nuôi trồng 29,6 tấn, đạt 59,2% kế hoạch năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, riêng hoạt động du lịch thu hút khoảng 57.000 lượt khách đến tham quan, tăng 37.000 lượt khách so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp tục thực hiện Chương trình sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc thù của địa phương với 1 sản phẩm đạt 4 sao và 7 sản phẩm đạt 3 sao. Đến nay trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã với 81 thành viên hoạt động ổn định và có chiều hướng phát triển. Công tác dạy và học được triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Hệ thống y tế được quan tâm, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác khám bệnh kịp thời. Các chính sách an sinh xã hội các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đảm bảo kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng uỷ xã Vĩnh Hải đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh Vĩnh Hải là xã nằm trong vùng trọng điểm phát triển kinh tế biển của tỉnh, hội tụ nhiều yếu tố, đặc điểm di sản về thiên nhiên và được ưu đãi nhiều tài nguyên thiên nhiên. Để triển khai thực hiện các NQ chuyên đề của Tỉnh ủy có hiệu quả, đồng chí đề nghị Đảng ủy xã Vĩnh Hải cần lưu ý các vấn đề như: Cần nhận thức rõ vai trò, đặc điểm của các NQ, từ đó tập trung quán triệt tuyên truyền, thực hiện các NQ, trong quá trình triển khai NQ cần phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện có nội dung và có trọng tâm. Phát huy công tác bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào Raglai tại địa phương gắn với phát triển Khu sinh quyển thế giới Vườn Quốc gia Núi Chúa. Tập trung phát triển các loại hình du lịch phù hợp với điều kiện thiên nhiên, văn hoá địa phương như các mô hình homestay, tạo sinh kế cho người dân địa phương. Tăng cường phát triển du lịch nông nghiệp gắn với các dịch vụ khai thác đánh bắt hải sản phục vụ du khách tại Vĩnh Hy. Cần lưu ý ban hành NQ xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trong đó chú trọng chất lượng ban hành NQ và hiệu lực của NQ; quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thuyết phục, thông qua các tổ chức, cán bộ, nêu gương đảng viên trong công tác chỉ đạo, thực hiện gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Đảm bảo quản lý chặt chẽ các quỹ đất đai, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp, xử lý nghiêm các lồng bè, không đảm bảo an toàn tại khu vực vịnh Vĩnh Hy. Quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực đất đai, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Phấn đấu đưa xã Vĩnh Hải đi đầu trong vùng trọng điểm phát triển kinh tế biển của tỉnh.