Đoàn công tác Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Ngày 21-9, Đoàn công tác Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với công tác vận động và tập hợp đội ngũ trí thức.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành Chương trình hành động số 202-CTr/TU ngày 07/11/2008 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, và các ban, ngành đã triển khai nhiều văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động để các tổ chức hội liên quan đến đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tạo mọi điều kiện cho đội ngũ trí thức phát huy vai trò, sáng tạo trong công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sáng tạo nghệ thuật, cũng như trong việc tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách… đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh của địa phương.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Liên hiệp Hội tỉnh. Về phía tỉnh đã kiến nghị Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Liên hiệp Hội tỉnh thực hiện một số dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, tổ chức các Hội thảo khoa học, các lớp tập huấn phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, truyền thông trong nước, quốc tế đối với những tiềm năng lợi thế, sản phẩm đặc thù địa phương...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Liên hiệp Hội Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động và tập hợp đội ngũ trí thức luôn được Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ, động lực quan trọng góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển. Tỉnh ủy mong muốn Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ Liên hiệp Hội tỉnh trên một số lĩnh vực công tác nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đặc biệt là trong việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức đội ngũ trí thức về vai trò của Liên hiệp Hội và trách nhiệm của mỗi cá nhân hội viên từ đó tạo mối liên kết chặt chẽ, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Thể chế hóa phương thức hoạt động của Đảng đoàn Liên hiệp Hội nhằm tạo hành lang pháp lý; trên cơ sở đó hướng dẫn cụ thể, giúp Đảng đoàn Liên hiệp Hội địa phương phát huy vài trò, nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình hoạt động, nhất là trong việc vận động, tập hợp đội ngũ trí thức và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên. Ngoài ra, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cho Liên hiệp Hội tỉnh trong việc tổ chức các Hội thi sáng tạo nghiên cứu khoa học, hoạt động đối ngoại, chuyên môn đánh giá tình hình khoa học công nghệ… nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế- xã hội, cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động đội ngũ trí thức của tỉnh thời gian qua. Yêu cầu Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, cần đổi mới phương thức lãnh đạo giúp Liên hiệp Hội và đội ngũ trí thức phát huy tốt vai trò, hoàn thành nhiệm vụ. Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hoạt động Liên hiệp Hội tỉnh, nhất là tập hợp, vận động đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ tham gia các hội thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học, sáng tác; tôn vinh những cá nhân, tổ chức tiêu biểu… qua đó tạo sức thi đua lan tỏa và điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức phát huy sáng tạo, có nhiều sản phẩm, sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương.