Họp Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Ngày 20/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tham dự có một số bộ, ngành trung ương và 28 tỉnh, thành phố ven biển. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh ta.

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, Ủy ban châu Âu ghi nhận và đánh giá cao sự tiến bộ, quyết tâm chính trị và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai các giải pháp chống khai thác IUU. Trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tính đến nay, công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên đạt 95,27%, tăng 5,01% so với trước; số lượng tàu cá thực hiện đánh dấu theo quy định đạt trên 90%. Hoạt động theo dõi, kiểm tra, giám sát tàu thuyền tại cảng cá được tăng cường, việc truy xuất nguồn gốc thủy sản thực hiện đảm bảo; quá trình thực thi pháp luật trong xử phạt đối với hành vi khai thác IUU được chú trọng.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh ta.

Cuộc họp đã nghe đại diện các bộ, ngành trung ương, địa phương báo cáo kết quả tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và một số giải pháp về chống khai thác IUU trong thời gian tới. Đối với tỉnh ta, đã có 796 tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 98%; tổ chức triển khai đánh dấu cho 2.144 tàu cá của tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh, ngư dân ngày càng ý thức và chấp hành nghiêm túc hoạt động khai thác IUU.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho rằng: Bên cạnh những kết quả đạt được về chống khai thác IUU vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; đồng thời, đề nghị bộ, ngành liên quan và các địa phương phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách cần tập trung nguồn lực triển khai thực hiện. Trong đó, chú trọng hoạt động tuyên truyền, nâng cao năng lực thực thi của lực lượng chức năng để thực hiện đầy đủ các cam kết, điều ước quốc tế về khai thác hải sản theo quy định; khẩn trương rà soát, thực hiện cấp giấy phép khai thác, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá, tổ chức đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá. Đẩy nhanh hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định, sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát để quản lý chặt chẽ việc đánh bắt của tàu cá trên biển; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát tại khu vực vùng biển chồng lấn giữa các nước, xử lý nghiêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Phấn đấu sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng”, tạo động lực cho ngành khai thác hải sản phát triển bền vững.