Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Ngày 20/9, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022 (lớp 1).

Dự lễ khai giảng có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hơn 100 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc bổ sung, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, năng lực tổ chức đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là hết sức cần thiết. Ngoài việc khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhận thức và hành động, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đồng chí đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị một cách khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho việc tham gia lớp bồi dưỡng; tích cực trao đổi thảo luận, tương tác đa chiều, tự nghiên cứu, liên hệ thực tiễn vận dụng vào công việc, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương, đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: Kim Thùy

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 20 đến 22/9), các học viên được nghiên cứu 6 chuyên đề: Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa liêm chính, kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân; kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế... Ngoài ra, lớp học còn dành 1 ngày để các học viên tự nghiên cứu theo sự gợi mở, hướng dẫn của giảng viên, mở rộng kiến thức và viết bài thu hoạch.