Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, cũng như tác hại của ma túy.

Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục con em, người thân trong gia đình, đồng thời tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn MT đạt được nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển.

Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 36, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp, bám sát các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp công tác, không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về tác hại của MT, nâng cao trách nhiệm trong phát hiện, tố giác tội phạm về MT; thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự, về quản lý người nghiện tại cộng đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào công tác phòng, chống và kiểm soát MT. Bên cạnh đó lực lượng Công an thành phố đã làm tốt vai trò cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thành phố, phát huy vai trò nòng cốt tích cực phối hợp với các ban, ngành chức năng trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 36. Triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là vào các thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng; đấu tranh có hiệu quả, khám phá thành công nhiều vụ án, chuyên án phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng về MT, đồng thời phối hợp tốt với Viện Kiểm sát, Tòa án trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh trước pháp luật, từ đó đã kiềm chế được sự gia tăng nhanh chóng của tội phạm và tệ nạn MT, không để hình thành các tụ điểm, đường dây phức tạp về MT, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ra quân hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy tại phường Kinh Dinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Phan Bình

Theo thống kê từ tháng 8-2019 đến nay, Công an thành phố đã phát hiện bắt giữ 90 vụ/132 đối tượng, tăng 51 vụ so với giai đoạn tháng 8-2016 đến tháng 8-2019; thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến MT; khởi tố 79 vụ/121 bị can, đang điều tra 1 vụ/1 đối tượng. Ngoài số vụ án MT nói trên, từ tháng 8-2019 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã điều tra, đề nghị truy tố và xét xử theo thẩm quyền 70 vụ/100 bị can trên địa bàn thành phố do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về MT Công an tỉnh bàn giao. Trong kỳ, các cơ quan chức năng thành phố đã phối hợp kiểm tra phát hiện, lấy mẫu xét nghiệm trên 1.279 trường hợp nghi vấn sử dụng trái phép chất MT, ra quyết định xử phạt hành chính đối với 849 trường hợp với tổng số tiền hơn 758,3 triệu đồng; áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại phường, xã đối với 224 trường hợp; lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 52 trường hợp; tổ chức kiểm tra cư trú đột xuất 3.669 lượt, phát hiện 230 đối tượng sử dụng trái phép chất MT... Ngoài ra, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; Ban Chỉ đạo tỉnh đã công nhận 2 địa bàn phường Đô Vinh và Mỹ Bình chuyển hóa địa bàn cơ bản đạt các tiêu chí đặt ra, hiện đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa địa bàn tại phường Văn Hải và Đông Hải... Đặc biệt, qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 36, chưa phát hiện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nào trên địa bàn thành phố vi phạm pháp luật về phòng, chống MT hoặc có người thân vi phạm pháp luật về phòng, chống MT.

Với mục tiêu kiềm chế sự gia tăng của tội phạm MT và người nghiện MT, từng bước giảm số phường, xã trọng điểm về MT trên địa bàn thành phố. Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, toàn hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền cấp thuộc địa bàn quyết tâm giảm 60% người nghiện MT so với hiện nay (hiện trên địa bàn có 592 người nghiện và sử dụng trái phép chất MT); 80% phường, xã, khu dân cư trên địa bàn thành phố không có tệ nạn MT; 100% cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, trường học không có tệ nạn MT; 100% người nghiện trên địa bàn thành phố được phát hiện và lập hồ sơ đưa vào quản lý, cai nghiện và học nghề...

Để hoàn thành tốt các mục tiêu nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai hành động quyết liệt, liên tục, bám sát cơ sở, quản lý chặt chẽ đối tượng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục bám sát nội dung Chiến lược quốc gia về phòng, chống và kiểm soát MT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 36, các kế hoạch, chương trình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát MT; cụ thể hóa bằng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động; phân công nhiệm vụ từng ngành, đơn vị, từng cá nhân, có lộ trình thời gian rõ ràng, cụ thể; nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong công tác phòng, chống và kiểm soát MT. Các cơ quan điều tra, tố tụng, thi hành án thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm hành vi phạm tội về MT, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội; triệt để thu hồi tài sản do phạm tội về MT mà có.Từng bước ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn MT, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do MT gây ra nhằm tạo môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, góp phần cho công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước.