Bình quân 2,5 ngày trong tháng xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông

Trong tháng 8, tình hình TNGT tăng cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp có số vụ TNGT tăng, do cùng kỳ năm trước ảnh hưởng dịch COVID-19 hạn chế đi lại.

Cụ thể, từ ngày 15-7 đến ngày 14-8, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ TNGT, làm 6 người chết, 19 người bị thương. So với tháng trước, số vụ TNGT tăng 38,5%; số người chết tăng 20% và số người bị thương tăng 58,3%. So với cùng kỳ năm trước, số vụ TNGT tăng 157,1% (tăng 11 vụ); số người chết tăng 06 người; và số người bị thương tăng 216,7% (tăng 13 người).

Va chạm giao thông xảy ra trên đường 21 Tháng 8 (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

Tính chung 8 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 97 vụ TNGT (gồm 96 vụ đường bộ và 1 vụ đường sắt), làm 36 người chết, 92 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ TNGT tăng 3,2%; số người chết giảm 10% và số người bị thương tăng 7%, bình quân 2,5 ngày trong tháng xảy ra 1 vụ TNGT.