Lễ ra mắt mô hình mới về bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn huyện Ninh Sơn

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Ninh Sơn vừa tổ chức ra mắt mô hình “Tâm sáng hướng thiện – Đồng hành đảm bảo an ninh trật tự - Trật tự an toàn giao thông và xây dựng nông thôn mới” tại Chùa Hòa An, xã Hòa Sơn.

Chùa Hòa An nằm trên địa bàn xã Hòa Sơn trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ninh Sơn. Chùa được xây dựng và thành lập, đi vào hoạt động từ năm 2015, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của hơn 500 phật tử trên địa bàn xã Hòa Sơn. Phật tử chùa Hòa An luôn có truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, bằng tình thương yêu cộng đồng, quê hương, đất nước, trong cuộc sống, cũng như lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Trụ trì, tăng, ni, phật tử Chùa Hòa An đồng lòng xây dựng Quy ước mô hình “Tâm sáng hướng thiện - Đồng hành đảm bảo an ninh trật tự - Trật tự an toàn giao thông và xây dựng nông thôn mới” tại địa phương với mục đích tuyên truyền, vận động bà con phật tử luôn nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản của gia đình cũng như trong cộng đồng, góp phần thắng lợi cho Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ban trị sự chùa Hòa An trao quà cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã.

Tại lễ ra mắt, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Công an xã, Ban Quản lý thôn Tân Tiến và Trụ trì chùa Hòa An đã ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền về an ninh trật tự – Trật tự an toàn giao thông và xây dựng nông thôn mới cũng như triển khai thực hiện các nội dung về an ninh trật tự trên địa bàn.

Dịp này, Ban trị sự chùa Hòa An đã trao 100 phần quà cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã.