Bố trí 239 cán bộ đảm nhiệm chức danh Công an xã

Thực hiện chủ trương điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh, đến nay Công an tỉnh đã bố trí 239 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 47 xã; trong đó, 45 Trưởng Công an xã, 69 Phó trưởng Công an xã, 125 Công an viên.

Căn cứ tình hình thực tế, hiện nay một số địa phương tiếp tục phân công công tác 12 Công an xã bán chuyên trách phối hợp, hỗ trợ Công an chính quy bảo đảm an ninh trật tư tại cơ sở. Qua đánh giá, lực lượng Công an xã tiếp tục làm tốt công tác bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, quản lý đối tượng, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tế nạn xã hội, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương.