Tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết Dengue và các dịch bệnh truyền nhiễm khác

Ngày 5-8-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3430/UBND-VXNV gởi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết Dengue và các dịch bệnh truyền nhiễm khác.

Văn bản nêo rõ: Bệnh Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do muỗi truyền và có thể gây thành dịch lớn. Theo thông báo của Bộ Y tế, từ đầu năm đến 15/7/2022 cả nước có 121.860 trường hợp mắc SXHD, trong đó có 42 trường hợp tử vong. Riêng các tỉnh khu vực miền Trung đã ghi nhận 16.273 trường hợp mắc, có 01 trường hợp tử vong.

Tại Ninh Thuận, từ đầu năm đến ngày 02/8/2022 đã ghi nhận 204 trường hợp mắc bệnh SXHD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021, chưa có trường hợp tử vong. Tuy nhiên thời tiết trong những ngày qua có mưa, nước mưa tồn tại trong nhiều vật dụng phế thải xung quanh nhà, tình trạng trữ nước sử dụng rất phổ biến trong cộng đồng nhưng không có nắp đậy kín và không thường xuyên súc rửa để loại bỏ lăng quăng/bọ gậy là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Người dân còn chủ quan, chưa tích cực chủ động thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt. Đây chính là nguyên nhân làm cho bệnh SXHD gia tăng. Bên cạnh đó, một số bệnh khác như Cúm mùa, Tay chân miệng cũng đang vào thời điểm có nguy cơ tăng cao theo mùa.

Thực hiện Công điện số 665/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; Để chủ động kiểm soát, phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó tập trung tăng cường phòng, chống dịch Sốt xuất huyết, không để xảy ra dịch chồng dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung triển khai các nội dung sau đây:

1. Sở Y tế:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Kế hoạch số 1253/KH-UBND ngày 28/3/2022 về phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2022; Công văn số 2804/UBND-VXNV ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai Công điện số 815/CĐ-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết và Công văn số 3072/UBND-VXNV ngày 14/7/2022 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch. Đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số véc tơ trước và sau phun để có chỉ định phun cụ thể. Định kỳ và đột xuất điều tra côn trùng gây bệnh để xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt muỗi. Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và phác đồ điều trị SXHD. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác chẩn đoán, điều trị; Đảm bảo đủ phương tiện, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị, sẵn sàng tổ chức thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, lồng ghép công tác chỉ đạo, sẵn sàng ứng phó với bệnh SXHD và các bệnh truyền nhiễm khác. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác vận động nhân dân phòng, chống bệnh SXHD.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Huy động học sinh tham gia các hoạt động diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy tại gia đình, trường học và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành Y tế.

- Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh SXHD; hưởng ứng tích cực các phong trào diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy, vệ sinh môi trường.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận:

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác thông tin giáo dục truyền thông phòng, chống dịch bệnh SXHD, lồng ghép với truyền thông phòng chống COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác theo hướng dẫn của ngành Y tế nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh.

4. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Y tế tham mưu bố trí nguồn kinh phí đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh SXHD và các bệnh truyền nhiễm khác phù hợp với tình hình dịch bệnh và tình hình ngân sách của tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Chủ động xây dựng và triển khai quyết liệt Kế hoạch phòng, chống SXHD và các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn phụ trách.

- Chỉ đạo các phòng, ban và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành Y tế có kế hoạch tổ chức các biện pháp phòng dịch chủ động, thực hiện các chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy, vệ sinh môi trường nơi công cộng nhằm phòng ngừa dịch bệnh SXHD lây lan trong cộng đồng.

- Kiện toàn các Tổ phòng chống dịch tại cộng đồng để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Huy động các ban, ngành, đoàn thể chủ động phối hợp với ngành Y tế triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy thường xuyên hàng tuần, khai thông cống rãnh những nơi còn ứ đọng nước tại khu dân cư, thường xuyên thăm hộ gia đình, nhắc nhở hộ gia đình súc rửa dụng cụ chứa nước, thu gom các vật phế thải không cần thiết, cần phải thường xuyên kiểm tra các vật dụng chứa nước, thay nước sạch hàng ngày để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Lưu ý các dụng cụ chứa nước có lăng quăng/bọ gậy tại hộ gia đình là các dụng cụ chứa nước trong nhà như lu, lọ hoa trồng cây cảnh, các dụng cụ chứa nước cho gia súc, gia cầm uống.

- Phân công các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch, phụ trách địa bàn và kiểm tra giám sát việc thực hiện tại các địa phương. Có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các địa phương để dịch lan rộng kéo dài; xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

- Bố trí ngân sách, nguồn lực của địa phương để thực hiện công tác phòng, chống SXHD và các bệnh truyền nhiễm khác.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội:

Phối hợp, hỗ trợ Ngành Y tế trong công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh SXHD và các bệnh truyền nhiễm khác.

Giao Sở Y tế hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai thực hiện nội dung Công văn này; theo dõi, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Trường hợp có vấn đề phát sinh phải kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý./.