Giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1055/QD-UBND về việc giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho 7 huyện, thành phố trong tỉnh hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng có chỉ định tiêm liều cơ bản, liều bổ sung. Trong đó, đến hết tháng 8-2022, toàn tỉnh phấn đấu tiêm đủ 2 liều vắc xin cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đạt trên 95% (59.793 trẻ cần tiêm); đến hết tháng 9-2022 tiêm vắc xin liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 17 tuổi đạt trên 95% (52.588 trẻ cần tiêm); đồng thời đến hết tháng 9-2022 tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% (82.922 người cần tiêm).