Tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát, không để dịch Covid-19 bùng phát

Ngày 3-8-2022, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3376/UBND-VXNV gởi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát, không để dịch covid-19 bùng phát.

Văn bản nêu rõ: Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát, một số trường hợp mắc mới từ các tỉnh, thành phố khác đến, về địa phương đã được giám sát, ngăn chặn được nguồn lây. Tuy nhiên, số trường hợp mắc Covid-19 tại một số quốc gia, kể cả các quốc gia có hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại đang có xu hướng tăng nhanh trở lại, với sự xuất hiện của biến thể mới của Omicron (chủng BA.4 và BA.5); Ở nước ta đã ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng BA.5 trong cộng đồng, trong tuần qua số ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày tăng từ 100 đến 300 ca.

Nhằm bảo vệ thành quả đã đạt được, với mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại, tiếp tục phục hồi nhanh và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt và làm sâu sắc hơn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và Thủ tướng Chính phủ: “ Đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết”; “Người dân là chủ thể, là trung tâm, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân”; “Phòng dịch từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, phòng dịch tốt thì không phải chống dịch”; “Phòng, chống dịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tham gia của nhân dân”; “Tiêm vắc xin là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, với bản thân, gia đình và cộng đồng”; đồng thời, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1574/KH-UBND ngày 17/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ; chủ động, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch có thể xảy ra, kể cả khi dịch bùng phát trở lại; Thực hiện nghiêm, linh hoạt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét nghiệm, cách ly, điều trị); Công thức: 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác; Chủ động phối hợp với hệ thống phòng, chống dịch triển khai các biện pháp ứng phó với các dịch bệnh mới phát sinh, phát hiện sớm, điều trị sớm, xử lý ngăn chặn, kiểm soát kịp thời các trường hợp mắc Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành khác, không để lây lan trong cộng đồng.

Giao Sở Y tế cập nhật, hướng dẫn cụ thể về thực hiện 2K và các thành tố khác theo khuyến cáo của Bộ Y tế; Tiếp tục tăng cường năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; Bổ sung các nguồn lực, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai đồng bộ công tác giám sát, điều trị, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến nặng, tử vong.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động rà soát, phối hợp Sở Y tế triển khai quyết liệt giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư, truyền thông đến mọi đối tượng, theo cách phù hợp, hiệu quả, hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4, bảo đảm theo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng yêu cầu về chuyên môn theo hướng dẫn của ngành y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non và học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ, tổ chức tuyên truyền lợi ích của tiêm vắc xin, vận động phụ huynh đồng thuận đưa học sinh đi tiêm chủng; Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và tổ chức các điểm tiêm chủng tại trường học hoặc các địa điểm phù hợp khác, đảm bảo tiêm chủng an toàn, khoa học và hoàn thành tiêm 02 liều trong tháng 8/2022 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng nhanh độ bao phủ mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Tất cả các Sở, ngành, địa phương, đặc biệt là các Sở: Công Thương; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Giao thông Vận tải thực hiện ngay việc quán triệt và chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động … trong toàn ngành.

Giao Sở Y tế rà soát kế hoạch tiêm vắc xin 6 tháng cuối năm 2022 và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tiêm vắc xin năm 2023 và kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi.

3. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, bám sát diễn biến, tình hình dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới, triển khai phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh; Triển khai các giải pháp bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân; Tiếp tục việc triển khai Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực y tế theo kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Sở Y tế, Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trong việc tổ chức mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý.

5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, đảm bảo an sinh xã hội; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện, xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện.

6. Sở Thông tin và Truyển thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận và các cơ quan thông tấn, báo chí, các đơn vị truyền thông địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân hiểu, tích cực tham gia, ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là thông tin về tác dụng, hiệu quả của vắc xin mũi 3, mũi 4, vai trò của ý thức người dân, cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các biến chủng mới...

Yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện; Duy trì thường xuyên chế độ thông tin, báo cáo trường hợp mắc mới Covid-19 để phối hợp xử lý dịch bệnh; Các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổng hợp báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tháng (thay cho hiện nay đang là 01 tuần/lần), số liệu cập nhật từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 tháng báo cáo và gửi về Sở Y tế (Cơ quan thường trực ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh) trước ngày 20 hàng tháng, để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Trung ương, Tỉnh ủy theo quy định./.