Chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song công tác an sinh xã hội (ASXH) luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng. Tỉnh đã xây dựng và thực hiện nhiều chính sách, giải pháp đồng bộ, hiệu quả để công tác ASXH được đảm bảo tốt hơn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và góp phần đưa kinh tế - xã hội (KT-XH) tăng trưởng toàn diện và bền vững.

Trong bối cảnh đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng, khó khăn do dịch COVID-19, tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân. Hệ thống các chính sách ASXH ngày càng đồng bộ và hoàn thiện trên các lĩnh vực: Xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển hệ thống bảo hiểm, ưu đãi người có công với nước, trợ giúp xã hội, mở rộng các dịch vụ xã hội công cộng, tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về văn hóa, y tế và giáo dục.

Cùng với nguồn lực không ngừng tăng lên và những nỗ lực trong tổ chức thực hiện, công tác ASXH ngày càng được bảo đảm tốt hơn, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, ổn định và phát triển KT-XH của tỉnh. Trong đó, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động chăm lo tết Nguyên đán Nhâm Dần kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức cấp phát 1.508,8 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ cho 25.284 hộ/100.588 khẩu; tổ chức tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng, các đơn vị nhân dịp Tết với tổng số 16.035 suất/5,7 tỷ đồng. Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng 3.194 đối tượng/6,2 tỷ đồng; quyết định điều dưỡng người có công với cách mạng năm 2022 cho 835 người/1,7 tỷ đồng; huy động 67 tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh năm 2021 với số tiền 442,7 triệu đồng, đạt 73,8% so với kế hoạch. 100% người nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thụ hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Hiện nay, tổng số đối tượng bảo trợ xã hội đang quản lý chi trả trợ cấp hằng tháng tại cộng đồng là 23.171 người; trong đó là 314 đối tượng được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của trung ương, của tỉnh đối với người cao tuổi; duy trì thường xuyên và thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, động viên nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi; quan tâm chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thông qua việc vận động, huy động kinh phí để phẫu thuật cho hàng nghìn trẻ em bị dị tật bẩm sinh. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, toàn tỉnh đã hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp và NLĐ hơn 126,64 tỷ đồng; giải quyết các lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 2.044 hồ sơ, với kinh phí chi trả hơn 34,5 tỷ đồng. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt chế độ tiền lương, tiền thưởng cho NLĐ, không có doanh nghiệp nợ lương NLĐ.

Đoàn viên, thanh niên Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khám bệnh, phát thuốc cho bà con xã Phước Bình (Bác Ái).

Xác định, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho NLĐ có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và bảo đảm ổn định xã hội. Do đó tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm với nhiều chính sách trợ giúp thiết thực, như: Hỗ trợ vay vốn học nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động; ban hành các cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm mới 10.707 lao động, đạt 60,9% kế hoạch giao, tăng 66,7% so với cùng kỳ năm 2021; tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề cho 4.682 lao động, đạt 52% kế hoạch, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 349 người; 9.228 người được tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động và tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 61,52% kế hoạch năm 2022. Bên cạnh đó, chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm qua đã có tác động tích cực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực nông thôn, đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH khu vực nông thôn. Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, trường học được đầu tư xây dựng mới, cải tạo đạt chuẩn, các chương trình hỗ trợ giống cây trồng cho sản xuất nông nghiệp, chính sách cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo... đã góp phần giúp người nông dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Từ những kết quả đạt được cho thấy, công tác bảo đảm ASXH đã nhận được sự đồng thuận và quyết tâm cao của các cấp, ngành, đoàn thể và Nhân dân.

Với mục tiêu nhất quán, xuyên suốt là cải thiện, nâng cao đời sống Nhân dân, tăng phúc lợi xã hội, ASXH và không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau, trong thời gian đến, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh giải quyết việc làm cho NLĐ gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tinh thần khởi nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp ASXH, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thể thao, tăng mức cung ứng các dịch vụ cơ bản và phúc lợi xã hội để tăng mức hưởng thụ và nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Bảo đảm đa số người dân có việc làm bền vững, bình đẳng trong tiếp cận, thụ hưởng hệ thống các dịch vụ xã hội của tỉnh về y tế, giáo dục - đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa, thể thao, thông tin, cung cấp điện, nước sinh hoạt, nhà ở, môi trường... Đây sẽ là tiền đề vững chắc góp phần bảo đảm ổn định xã hội, từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân, tạo đà cho sự phát triển toàn diện và bền vững của tỉnh.