Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng tình hình mới

Năm 1919, trước sự bóc lột, đàn áp dã man của thực dân Pháp, người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng đã sáng lập Tổ chức Công hội tại Ba Son - Sài Gòn, với mục đích: Đấu tranh bênh vực quyền lợi cho công nhân (CN), đấu tranh chống đế quốc Tư bản. Đây chính là tổ chức công đoàn (CĐ) sơ khai tại Việt Nam.

Đến năm 1929 là thời điểm phong trào CN và hoạt động CĐ ở nước ta phát triển sôi nổi nhất, đòi hỏi phải có một tổ chức Công hội thống nhất. Ngày 28-7-1929, Đông Dương Cộng sản Đảng giao cho đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng triệu tập Đại hội thành lập Công hội đỏ Bắc Kỳ, tại nhà số 15 Hàng Nón (Hà Nội). Lần đầu tiên giai cấp CN Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo CN lao động. Theo đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định lấy ngày 28-7-1929 là ngày truyền thống của CĐ Việt Nam.

Trải qua 93 năm hình thành và phát triển, tổ chức CĐ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, là chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp CN, người lao động (NLĐ), đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. CĐ là tổ chức chính trị - xã hội tiên phong trong xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, là chỗ dựa vững chắc và cầu nối giữa CN lao động với Đảng và Nhà nước, là lực lượng tiên phong, đóng vai trò trung tâm trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), xây dựng và phát triển đất nước.

Tại tỉnh ta, từ những năm cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách khai thác thuộc địa. Năm 1899, đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt được xây dựng, sau đó nối liền với đường sắt Biên Hòa, Nha Trang; đến năm 1925, Sở Muối Cà Ná ra đời... Đây là những dấu hiệu cho thấy giai cấp CN tỉnh Ninh Thuận sớm được hình thành. Đầu năm 1930, ngọn lửa cách mạng nhen nhúm trong CN lao động Đề-pô xe lửa Tháp Chàm, thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Ninh Thuận. Lúc bấy giờ giai cấp CN tỉnh nhà có sự lãnh đạo của Đảng. Nhân các Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1930), Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Pháp (14-7-1930)... đã tổ chức các cuộc mít tinh, biểu tình, đấu tranh đòi tự do bình đẳng, phản đối chính sách bóc lột của thực dân Pháp, ủng hộ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh... Trong suốt thời kỳ đấu tranh cách mạng, giai cấp CN trong tỉnh luôn sát cánh cùng dân và quân một lòng theo Đảng, viết nên trang sử vẻ vang xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng giai cấp CN, tổ chức CĐ Việt Nam, các cấp CĐ trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho NLĐ; tập hợp, vận động đoàn viên (ĐV) phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương.

Công nhân Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú (Ninh Sơn) vào ca sản xuất.

Đặc biệt những năm qua, đại dịch COVID-19 bùng phát làm ảnh hưởng, gây nhiều khó khăn đến phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tổ chức CĐ đã phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt, tập hợp, vận động ĐV và NLĐ, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện các giải pháp an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế, bảo đảm việc làm, thu nhập, đời sống cho NLĐ, giữ vững quan hệ lao động hài hòa, bền vững. Ngoài ra, còn tăng cường phối hợp tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là trong dịp lễ, Tết, Tháng CN... giúp NLĐ giảm bớt khó khăn, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị, các phong trào thi đua yêu nước cũng được các cấp CĐ quan tâm đẩy mạnh. Các cấp CĐ triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo nên sức thi đua lan tỏa, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, phẩm chất chính trị, ý thức học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp của ĐV, NLĐ. Đặc biệt, thời gian gần đây, hưởng ứng Chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; gần 1 năm qua, cán bộ, CN, viên chức, lao động đã nghiên cứu, cho ra gần 1.400 đề tài, sáng kiến, trong đó, nhiều đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào công tác chuyên môn, lao động, sản xuất trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất lao động ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cùng cả tỉnh vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu phục hồi phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Dự báo KT-XH thời gian tới đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn; nhất là biến động của giá xăng, dầu, lạm phát... làm ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, việc làm, thu nhập, đời sống của NLĐ. Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong tình hình mới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tập trung mọi hoạt động về cơ sở, nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác sát với thực tế, khoa học, khả thi, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, mâu thuẫn trong quan hệ lao động. Nâng cao hiệu quả phương thức đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp; huy động các nguồn lực chăm lo cho NLĐ, nhất là lao động thu nhập thấp.

Tiếp tục nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng; tăng cường tuyên truyền, vận động ĐV và NLĐ rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật; động viên, khích lệ NLĐ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động CĐ; nâng cao chất lượng cán bộ CĐ; thu hút, phát triển ĐV, thành lập CĐ cơ sở, xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh... xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho ĐV, NLĐ, phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong giai cấp CN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu mạnh.