Hội Cựu chiến binh huyện Thuận Bắc tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 30-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thuận Bắc tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB các cấp trong huyện đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện đạt kết quả toàn diện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tích cực phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự địa phương. Các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu, đóng góp xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến. Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo trong Hội giảm còn 2,54%, hộ cận nghèo còn 7,17%. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh được quan tâm, chú trọng.

Ban chấp hành Hội CCB huyện Thuận Bắc khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB huyện Thuận Bắc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trọng tâm là động viên CCB nâng cao tinh thần yêu nước, nỗ lực giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do địa phương phát động. Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; có 98% gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”. Mỗi năm giảm từ 1-1,5% tỷ lệ hộ nghèo; xây mới, sửa chữa và xóa 80% trở lên nhà dột nát, tạm bợ cho gia đình hội viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV gồm 9 thành viên và bầu 17 đại biểu dự Đại hội Hội CCB cấp tỉnh.