Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Ngày 10-6, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 75-NQ/ĐU ngày 9-7-2013 của Đảng ủy Quân khu và Nghị quyết số 29-NQ/ĐU ngày 9-4-2013 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt sâu kỹ Nghị quyết số 765 cùng các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác huấn luyện đến cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Cụ thể hóa quan điểm mục tiêu, phương châm chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định nhiều biện pháp đồng bộ tạo bước chuyển biến tích cực, toàn diện trong công tác huấn luyện. Cơ sở vật chất, thao trường bãi tập từng bước được quy hoạch đầu tư xây dựng, nâng cấp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2021.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen các tập thể và  cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương. Ảnh: Đ.Anh

Kết quả kiểm tra giáo giục chính trị cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu trở lên. Trong 10 năm qua đã sẵn sàng động viên, huấn luyện cho 11.508 lượt quân nhân dự bị; 73.838 dân quân tự vệ. Tổ chức chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tham mưu chỉ đạo và tổ chức hoàn thành 100% chỉ tiêu diễn tập hằng năm, nổi bật là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016 được Bộ Tư lệnh Quân khu và tỉnh đánh giá cao, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong huấn luyện.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 75 của Đảng ủy Quân khu và Nghị quyết số 29 của Đảng ủy Quân sự tỉnh.