Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trong 2 ngày 7 và 8-6, Đoàn công tác Quân khu 5 do Đại tá Dương Hoàng Toán, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2022 tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Sau khi kiểm tra thực tế tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Trung đoàn BB896 và Đại đội Thông tin về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật, kết quả xây dựng khu vực phòng thủ, hệ thống văn kiện chỉ đạo diễn tập, kiểm tra nhận thức cán bộ, chiến sĩ...

Đại tá Dương Hoàng Toán, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh:D.Tài

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu biểu dương những kết quả mà lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, chỉ lệnh, quy định về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; củng cố, sắp xếp, kiện toàn, tổ chức biên chế các lực lượng đúng quy định; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm lễ tiết tác phong quân nhân. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp cần thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng chi bộ, đơn vị ngày càng vững mạnh; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng; chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.