Bế giảng lớp tập huấn công tác Mặt trận năm 2022

Ngày 3-6, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp Tập huấn công tác Mặt trận năm 2022. Tham gia khóa học có 75 cán bộ Mặt trận trên địa bàn tỉnh.

Trong 3 ngày nghiên cứu và học tập, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về đổi mới nội dung và phương thức triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì và phối hợp thực hiện; tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; phương thức vận động tín đồ tôn giáo của Mặt trận các cấp trong giai đoạn hiện nay; các kỹ năng trong tuyên truyền vận động; … Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên.