Khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 30-5, HĐND tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 cho lớp thứ 3. Tham gia lớp học có 61 đại biểu HĐND của 7 huyện, thành phố.

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 30-5 đến 1-6), các đại biểu được bồi dưỡng các chuyên đề, gồm: Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, xã; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp huyện; kỹ năng của đại biểu HĐND cấp huyện, xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu HĐND; kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước cấp huyện, xã và kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã… Bên cạnh việc tìm hiểu, nghiên cứu các chuyên đề, các đại biểu còn trực tiếp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về vấn đề liên quan đến hoạt động dân cử tại địa phương.

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.