Trường Trung cấp Việt Thuận: Trao bằng Cử nhân cho 45 sinh viên

Ngày 28- 5, Trường Trung cấp Việt Thuận phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân ngành Giáo dục Mầm non hệ liên thông vừa học vừa làm cho 45 sinh viên niên khóa 2018- 2022.

Tổng kết khóa học, toàn trường có 46,6% sinh viên xếp loại giỏi và xuất sắc, còn lại xếp loại khá. Tại lễ tốt nghiệp, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã trao Giấy khen cho 21 tân cử nhân xếp loại giỏi, có thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động của lớp.

Đại diện Trường Đại học Sư phạm trao giấy khen cho các tân cử nhân có thành tích xuất sắc.