Tổ chức các kỳ thi năm 2022 đảm bảo khoa học, nghiêm túc, an toàn về mọi mặt

Ngày 23-5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị đánh giá công tác thi năm 2021 và triển khai phương án, kế hoạch tổ chức các kỳ xét, thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp đầu cấp THCS, THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, về cơ bản, công tác thi năm 2021 đã đạt được mục đích, yêu cầu về tổ chức, chất lượng. Các kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn; kết quả đã phản ánh tương đối đúng thực chất công tác dạy và học, được dư luận xã hội đồng tình.

Căn cứ các văn bản pháp lý hiện hành của Bộ GD&ĐT và tình hình thực tế tại địa phương, ngành GD&ĐT đã đề ra phương án và kế hoạch tổ chức các kỳ xét, thi trong năm 2022 theo hướng thông tin, phổ biến và chấp hành đúng những quy định, yêu cầu tại các quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS, thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT; bảo đảm các kỳ xét, thi tốt nghiệp THPT diễn ra khoa học, nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác, an toàn về mọi mặt, đánh giá đúng trình độ người học, chất lượng dạy học của các cơ sở giáo dục và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị công tác thi và tuyển sinh năm 2022.

Tỉnh thành lập 1 Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để chỉ đạo chung cho tất cả các kỳ xét, thi của các cấp học trong năm 2022. Trên địa bàn tỉnh, tổ chức 1 Hội đồng thi tốt nghiệp THPT do Sở GD&ĐT chủ trì để tổ chức thi cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Tổ chức một kỳ thi chung để tuyển sinh lớp 10 các trường THPT, THCS và THPT công lập, phổ thông dân tộc nội trú THPT và THPT chuyên. Linh hoạt trong việc bố trí hợp lý lịch công tác của kỳ thi tốt nghiệp THPT với kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đảm bảo hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ và đạt yêu cầu, mục đích của kỳ thi.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển lớp 10 THPT, phổ thông dân tộc nội trú THPT diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-7-2022 với 3 môn thi, gồm: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Thi tuyển lớp 10 THPT chuyên từ ngày 1 đến 3-7-2022, với 5 môn thi: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, môn chuyên 1 và môn chuyên 2. Thi tốt nghiệp THPT từ ngày 6 đến 8-7-2022.

Hội nghị cũng đã phổ biến và triển khai thực hiện những điểm mới, khác trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022; đồng thời, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn một số nghiệp vụ thi cho các đại biểu tham dự.