Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2022

Ngày 16-5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2022 cho các đối tượng là công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Trong thời gian 6 tuần, các học viên được nghiên cứu 17 chuyên đề giảng dạy và 3 chuyên đề báo cáo, tập trung tìm hiểu về nền hành chính chính nhà nước, quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, những kỹ năng cơ bản thực thi công vụ… Qua đó, trang bị, cập nhật những kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ cho học viên phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Ban cán sự lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2022.