Ninh Phước: Tập huấn kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng

Ngày 13-5, tại thị trấn Phước Dân, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Ninh Phước tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng cho 25 học viên là phụ nữ và thanh niên các xã vùng đồng bào Chăm trên địa bàn huyện.

Trong tời gian 3 ngày, các học viên được hướng dẫn học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Khái quát về đặc điểm của du lịch cộng đồng; Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng; Marketing du lịch cộng đồng: Cộng đồng quảng bá hình ảnh văn hoá dân tộc; khảo sát thực tế phát triển du lịch tại làng nghề gốm Bàu Trúc…

Các học viên được hướng dẫn nghiên cứu kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng.

Chương trình tập huấn nằm trong dự án Di sản kết nối do Hội đồng Anh tài trợ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh chấp thuận thực hiện. Qua đó, nhằm trang bị cho phụ nữ và thanh niên dân tộc Chăm kiến thức, kỹ năng khai thác và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, hình thành và phát triển homestay, giúp tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.