Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh

Ngày 9-5-2022, Ban Chỉ đạo Đề án 939 tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1944/KH-BCĐ triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh năm 2022, với mục tiêu nâng cao nhận thức cho phụ nữ và toàn xã hội về phong trào phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo môi trường cho phụ nữ yếu thế, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng… mạnh dạn tham gia khởi nghiệp, tạo tác động xã hội, góp phần phát triển kinh tế cho cá nhân, gia đình và đất nước.

Phụ nữ thôn Tuấn Tú, xã An Hải tích cực sản xuất măng tây xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Văn Nỷ

Trên cơ sở mục tiêu chung, kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2022 có ít nhất 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; 70% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ ít nhất 40 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; tư vấn, hỗ trợ ít nhất 200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác mới thành lập, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra một số giải pháp cụ thể như: Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách luật pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là cơ quan Thường trực tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh, triển khai kế hoạch, lập dự toán kinh phí. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan, huy động các nguồn lực xã hội khác để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án.