Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với các huyện, thành ủy khu vực tuyến biển

Ngày 6-5, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với các huyện, thành ủy khu vực tuyến biển, giai đoạn 2018-2022. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

5 năm qua, công tác phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện, thành ủy có sự phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã chủ động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ công tác biên phòng và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Thường xuyên thông tin, trao đổi tình hình, thống nhất chủ trương, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền vùng biển, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu vực biên giới biển… góp phần quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh tại địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự hội nghị.

Giai đoạn 2022-2026, Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện, thành ủy tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp. Nhiệm vụ trọng tâm là quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo cấp trên, của tỉnh về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới biển, nền biên phòng toàn dân vững mạnh toàn diện. Phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu các chủ trương, giải pháp xây dựng khu vực biên giới biển và xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xảy ra trên vùng biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị BĐBP tỉnh nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện các vấn đề nảy sinh, giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự bảo đảm đúng chủ trương, đối sách, pháp luật…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương thành tích trong công tác phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP và các huyện, thành ủy trong thời gian qua; yêu cầu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, khó khăn, rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung Quy chế phối hợp sát với tình hình thực tế để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng: Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương và của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình mới, Luật Biên phòng Việt Nam. Duy trì tốt việc trao đổi thông tin, tình hình, nhất là những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia và các chủ trương phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương khu vực biên giới biển. Chú trọng bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên; xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể ở các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt vai trò nòng cốt và của nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân... Qua đó thực hiện tốt mục tiêu xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên bộ, trên biển; xây dựng nền Biên phòng toàn dân, lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh về mọi mặt.