Phòng Hậu cần: Điển hình trong phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh

Phòng Hậu cần (HC) là 1 trong 4 phòng trực thuộc của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh về công tác HC trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh; bảo đảm các mặt công tác HC như: Quân y, quân nhu, doanh trại, xăng dầu, vận tải cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và các nhiệm vụ đột xuất khác; đồng thời trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các mặt công tác HC trong LLVT.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm HC Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Phòng chú trọng ra nghị quyết với những giải pháp phù hợp, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực, chủ động trong công tác. Các chế độ, nền nếp chính quy được duy trì chặt chẽ, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, dân chủ được mở rộng. Đó là tiền đề quan trọng để tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác HC cho SSCĐ, diễn tập, huấn luyện, tuyển quân, tuyển sinh và các nhiệm vụ đột xuất của LLVT tỉnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, trên lĩnh vực công tác HC SSCĐ, trong năm 2021, Phòng đã tham mưu Bộ CHQS tỉnh xây dựng tiềm lực, thế trận HC trong khu vực phòng thủ (KVPT) theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ về KVPT; tiếp tục bổ sung, điều chỉnh văn kiện HC tác chiến đúng quy định; thực hiện nghiêm Chỉ lệnh số 567/CL-HC ngày 15-5-2019 của Cục HC Quân khu 5 về dự trữ vật chất, trang bị HC bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ; tham mưu tạo nguồn, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả ngân sách địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kiện toàn Hội đồng cung cấp KVPT cấp tỉnh và huyện, ban hành quy chế hoạt động theo quy định.

Ðối với công tác bảo đảm quân nhu, ngành HC LLVT tỉnh thường xuyên duy trì và đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, để giảm bớt gánh nặng từ ngân sách nhà nước. Cụ thể, các đơn vị đã xây dựng và duy trì mô hình tăng gia sản xuất khép kín, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao phục vụ bữa ăn cho bộ đội. 100% đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch tăng gia sản xuất, chăn nuôi, bảo đảm đủ rau xanh cho các khu cách ly tập trung, các đơn vị tự túc được 75-80% nhu cầu rau xanh, chỉ tiêu các loại gia súc, gia cầm vượt cao hơn so với quy định; tổ chức thực hiện đạt và vượt định lượng ăn của bộ đội từ 11-14%; tiếp nhận, cấp phát đầy đủ tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng; kết quả thu được từ tăng gia sản xuất trong năm trên 1,25 tỷ đồng (vượt 20% so với năm 2020). Đội ngũ y, bác sĩ quân y thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu đạt được yêu cầu “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật” và “Quân y 5 tốt”. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội được quan tâm thực hiện ngày càng tốt hơn; tỷ lệ quân số khỏe bình quân toàn tỉnh đạt 99,26%. Ngoài ra, Phòng HC còn phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường tình đoàn kết quân dân, ngoại giao quân đội, thực hiện công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự theo đúng quy định.

Phong trào Thi đua Quyết thắng của Phòng HC còn được thể hiện qua việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng đơn vị xanh - sạch - đẹp, làm mới nhiều panô, khẩu hiệu theo tiêu chí đẹp, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp sát với nhiệm vụ chính trị để nhắc nhở, tuyên truyền, định hướng phát triển nhân cách quân nhân. Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị rà soát, kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị cũ, hư hỏng, duy trì thực hiện nghiêm quy định tiết kiệm hạn mức sử dụng điện, nước, tạo chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm và nâng cao chất lượng công trình xây dựng cơ bản.

Đặc biệt, trong những thời điểm bùng phát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Phòng HC luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ CHQS tỉnh; chủ trì tham mưu, thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch được giao. Nhất là trong công tác chuẩn bị khu cách ly của tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố thành lập các khu cách ly, tổ chức tiếp nhận công dân khi có yêu cầu. Tính đến nay, Phòng HC đã tham mưu, hướng dẫn tổ chức thiết lập, kích hoạt 54 cơ sở cách ly y tế tập trung và 5 cơ sở cách ly y tế có thu phí; phối hợp tổ chức tiếp nhận, cách ly gần 30.000 công dân; huy động, sử dụng 866 cán bộ, chiến sĩ, hơn 159.500 ngày công trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, khu vực phong tỏa, chốt kiểm soát dịch, bảo vệ “vùng xanh”. Tham mưu Bộ CHQS tỉnh tạo nguồn khai thác, tổ chức vận chuyển vật chất các loại hỗ trợ tuyến đầu góp phần cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh; tham mưu Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn Ban CHQS Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện tổ chức “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ Nhân dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 với số tiền trên 1,8 tỷ đồng... được Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Với những thành tích xuất sắc trong thời gian quan, Phòng HC được các cấp, ngành và Bộ CHQS tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen trên nhiều lĩnh vực; riêng trong phong trào Thi đua Quyết thắng, Phòng được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng” năm 2021. Đó là nguồn động viên, cổ vũ tập thể cán bộ, nhân viên HC của Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.